Skip to main content Skip to search
'jam dpal dbyangs/
ID:
T63743
  • འཇམ་དཔལ་དབྱངས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  'jam dpal dbyangs/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  jampelyang (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

  • Manjushri syn: la ngag gi rgyal po dang, ngag gi dbang phyug 'jam dpal, brtan pa'i 'khor lo, rdo rje rnon po, blo yi gter, smra ba'i rgyal, smra ba'i seng ge, smra ba'i lha, zur phud lnga pa, ye shes sku, ye shes me long, ral gri can, shes rab sku, shes rab 'khor lo, seng ge rtsen.]

  • Manjushri

2. Rangujung Yeshe Dictionary

  • Manjushri, the Buddha of wisdom, sometimes also considered as a Bodhisattva

  • Manjushri. One of the eight main bodhisattvas. He is the personification of the perfection of transcendent knowledge

3. bod rgya tshig mdzod chen mo

[888] ༼མཉྫུཤྲཱིགྷོཥ༽ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ངག་གི་རྒྱལ་པོ་དང། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ། བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ། རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ། བློ་ཡི་གཏེར། སྨྲ་བའི་རྒྱལ། སྨྲ་བའི་སེང་གེ། སྨྲ་བའི་ལྷ། ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། ཡེ་ཤེས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང། རལ་གྲི་ཅན། ཤེས་རབ་སྐུ། ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ། སེང་གེ་རྩེན་བཅས་སོ། 

4. Thupten Phuntsok Dictionary

〈མཉྫུཤྲཱིགྷོཥ〉རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ངག་གི་རྒྱལ་པོ་དང་། ངག་གི་དབྱང་ཕྱུག འཇམ་དཔལ། བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ། རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ། བློ་ཡི་གཏེར། སྨྲ་བའི་རྒྱལ། སྨྲ་བའི་སེང་གེ སྨྲ་བའི་ལྷ། ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ། ཡེ་ཤེས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་། རལ་གྲི་ཅན། ཤེས་རབ་སྐུ། ཤེས་རབ་འཁོར་ལོ། སེང་གེ་རྩེན་བཅས་སོ།

Phoneme: